lapac snuVelmi dávno, když byl svět ještě mladý, byl jeden starý lakotský duchovní vůdce na vysoké hoře a měl vizi. V jeho vizi se mu v podobě pavouka objevil Iktomi – velký šprýmař, posměchář a učitel moudrosti. Iktomi s ním mluvil posvátným jazykem – svatou řečí, které mohou rozumět jen duchovní vůdci Lakotů. Během vyprávění vzal Iktomi, pavouk, kruh udělaný z vrbového proutku ozdobený pery, koňskými žíněmi korálky a začal tkát pavučinu.

Mluvil se stařešinou o etapách života a o tom, jak začínáme naše životy jako nemluvňata, přecházíme do dětství a pak do dospělosti. Nakonec jsme starci, kdy o nás musejí ostatní pečovat jako o nemluvňata. Tím je kruh života úplný a vše pokračuje dál – kruh bez počátku a bez konce.

„Avšak,“ řekl Iktomi, když pokračoval s pletením pavučiny, „v každé době života je mnoho sil – některé dobré a některé špatné. Když budeš naslouchat dobrým silám, povedou tě správným směrem. Ale když budeš naslouchat silám špatným, ublíží ti a povedou tě špatným směrem.“ Pak pokračoval, „Je mnoho sil a rozdílných směrů, které mohou pomoci nebo se přičinit o harmonii přírody a také s Velkým Duchem a všemi jeho překrásnými učeními.“

Mezitím, co tohle všechno pavouk řekl, pokračoval ve tkaní pavučiny a nyní pracoval směrem ke středu a začínal s jejím vzezřením.Když Iktomi skončil s vyprávěním dal stařešinovi Lakotů onu pavučinu a pravil: „Podívej, tato pavučina je dokonalým kruhem, ale tady, ve středu kruhu, má otvor. Používej tuto pavučinu abys pomáhal sobě a svým lidem konat dobro pomocí lidských myšlenek, snů a vizí. Když věříš ve Velkého Ducha, tato pavučina zachytí tvé dobré myšlenky – a ty špatné projdou skrz tento otvor.“

Lakotský stařešina předal svou vizi svým lidem, a nyní používají Lakotové snovou síť jako pavučinu svého života.
Zavěšují je nad své postele nebo ve svým domovech a ony prosévají sny a vize. To dobré, co je v jejich snech je zadrženo v pavučině života a vede je. Ale zlo, které je v jejich snech, pronikne skrze otvor ve středu pavučiny a nezůstane dlouho její součástí.
Lakotové věří, že snová síť drží jejich budoucí osud.