bila bizoni zena s posvatnou dymkouSiouxové (Lakotové)

Bílí bizoni jsou pro většinu domorodých Američanů posvátní. Národ Lakotů (Siouxů) předal Legendu o Bílém bizonovi – příběh starý přibližně 2000 let – na mnoha zasedáních rady, posvátných obřadech a prostřednictvím kmenových vypravěčů. Existuje několik variant, ale všechny jsou ve stejném smyslu a nesou stejné poselství. Komunikujte se Stvořitelem prostřednictvím modlitby s jasným záměrem pro mír, harmonii a rovnováhu pro veškerý život žijící na Matce Zemi.
Spiritualita mezi domorodými Američany i nerodilými Američany je silnou silou pro ty, kteří věří v moc Velkého Ducha nebo Boha. Nezáleží na tom, co nazýváte Stvořitelem. Důležité je, abyste se modlili, abyste děkovali za svá požehnání a důvěřovali vedení, které vám dává svět Ducha. Mnoho pravd o Duchu je vyprávěno a předáváno z generace na generaci.

Legenda o Bílé bizoní ženě vypráví, jak lidé ztratili schopnost komunikovat se Stvořitelem. Stvořitel proto poslal posvátnou ženu Bílého bizoního mláděte, aby naučila lid, jak se modlit. S posvátnou dýmkou bylo vydáno sedm posvátných obřadů, které lidé mají dodržovat, aby byla zajištěna budoucnost v harmonii, míru a rovnováze.
Legenda praví, že před dávnými časy byli dva mladí muži na lovu, když z ničeho nic přišla krásná dívka oblečená v bílé kůži. Jeden z lovců se na ni podíval a poznal, že je to wakan neboli posvátná bytost, a sklopil oči. Druhý lovec se k ní přiblížil s chtíčem v očích a toužil po ní jako po ženě. Bílá bizoní žena na toužícího válečníka pokynula, a když se přiblížil, zvedl se kolem nich oblak prachu, který způsobil, že byli skryti před zraky. Když se prach usadil, neleželo vedle ní nic než hromada kostí. Když kráčela k uctivému mladému lovci, vysvětlila mu, že pouze splnila touhu druhého muže a umožnila mu v jednom krátkém okamžiku žít celý život, zemřít i rozložit se. Bílá bizoní žena nařídila mladému muži, aby se vrátil k lidem a řekl jim, aby se připravili na její příchod, aby se naučili, jak se modlit. Mladý lovec poslechl.
Když Bílá bizoní žena dorazila s posvátnou modlitební dýmkou, naučila lid sedmi posvátným způsobům modlitby. Tyto modlitby jsou prostřednictvím obřadů, které zahrnují Sweat Lodge (potní chýši) pro očištění; rituál Pojmenovávání pro pojmenování dětí; Léčebný ceremoniál k obnovení zdraví těla, mysli a ducha; obřad Adopce pro vytvoření-spojení příbuzných; Svatební obřad pro spojení muže a ženy; Vision Quest (hledání vize) pro komunikaci se Stvořitelem pro směr a odpovědi pro vlastní život; a obřad Sundance (tanec slunce) k modlitbě za blaho celého lidu.
Když bylo učení o posvátných obřadech dokončeno, řekla Bílá bizoní žena lidem, že se znovu vrátí pro posvátnou dýmku, kterou jim nechala. Než odešla, řekla jim, že v ní jsou čtyři věky a že se přijde podívat zpátky na lidi v každém věku, a vrátí se na konci čtvrtého věku, aby obnovila harmonii a duchovnost v neklidné zemi. Ušla kousek, ohlédla se k lidem a posadila se. Když vstala, byli ohromeni, když viděli, že se z ní stal černý bizon. Když šel o kousek dál, bizon se položil, tentokrát vstal jako žlutý bizon. Potřetí šel bizon o něco dále a tentokrát povstal jako červený bizon. Když šel o kousek dál, válel se po zemi a naposledy se zvedl jako bílé bizoní mládě signalizující naplnění proroctví o Bílém bizoním mláděti.

Střídání čtyř barev Bílé bizoní ženy představuje čtyři barvy lidí – bílou, žlutou, červenou a černou. Tyto barvy také představují čtyři směry, sever, východ, jih a západ. Posvátná dýmka, která byla ponechána lidu Lakotů, je stále s lidmi na posvátném místě v indiánské rezervaci Cheyenne River v Jižní Dakotě. Drží ji muž známý jako Strážce bílé dýmky Buffalo Calf Pipe, Arvol Looking Horse.

Zdroj fotografie: flickr.com, Dennis Jarvis, White Buffallo Calf Woman
https://www.flickr.com/…/43612608584/in/photostream/