buben a pero

Aktuální ročník právě probíhá, nový cyklus začne od ledna 2023. Pokud chcete být informováni, až zveřejníme detaily k dalšímu ročníku, zadejte prosím svůj email dole do formuláře a my vás budeme informovat.

 

Lektoři: MUDr. Marcela Litovová a Ivo Musil

Škola malého stromu je tříletý výcvik, který navazuje na kurz Kolo života.  Absolvování Kola života je podmínkou pro přijetí do Školy malého stromu.

Většina šamanských seminářů u nás nabízí poznání šamanských technik práce a individuální zážitky, týkající se jednoho určitého tématu. Podstata šamanismu je ale v něčem úplně jiném. Šamanismus je především životní filosofie. Není to o těch vnějších, ale o vnitřních aspektech. Není to o nějakém hraní si na Indiány, dělání „zázraků“ ani o hromadění síly. To podstatné a prvotní je změna vnímání všeho kolem nás (tedy i sebe sama) a učení se úctě ke všemu (tedy i k sobě samému) – prostě vztahy.

 

Změny od roku 2021

Od roku 2021 se zásadně mění struktura Školy Malého stromu (ŠMS), která se po některých změnách stává pokračováním a nadstavbou Kola života. Některé důležité rituály totiž byly součástí obou výcviků a vzhledem k tomu, že se stále více absolventů Kola hlásí do ŠMS, rozhodli jsme se s mou ženou Marcelou oba výcviky propojit. I obsahově to dává smysl: Kolo je zaměřené na dosavadní život účastníků – minulost, kdežto cílem ŠMS vždy bylo především zkvalitnit současnost a budoucnost jejich životů. Naše přítomnost je ale výsledkem naší minulosti, takže bez zpracování a vyléčení naší minulosti nelze očekávat, že změny přítomnosti – a tím i budoucnosti – budou tak efektivní, jak by být mohly. Kolo života je velmi sofistikovaný program, který za pomoci šamanismu pomáhá lidem pochopit, zpracovat a změnit některé relikty dosavadních životů (dětské strategie přežití, nezpracovaná traumata, převzaté postoje, neuskutečněné přechody do dalších vývojových fázi …). Sám o sobě výrazně pomáhá začít žít svůj vlastní život a je možné jej absolvovat samostatně. Pokud ale chtějí jeho absolventi rozvinout dary, které jim Kolo přineslo, mohou pokračovat – buď hned nebo i po několika letech – a navázat v ŠMS.

Zatímco dosud byla ŠMS samostatným výcvikem, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv, kdo prošel Základním seminářem Šamanská cesta u Ivo Musila, od roku 2021 je to jinak. Podmínkou přijetí do ŠMS je absolvování Kola života a semináře Posvátný kruh Medicine Wheel I. Zároveň navazujeme na Kolo i tím, že ŠMS povedu, stejně jako Kolo života, společně se svou ženou Marcelou.

 

Struktura a obsah výuky

Možná znáte knihu „Škola Malého Stromu“ od Forresta Cartera. Používám tento název, abych projevil úctu ke zdrojům, z nichž budeme čerpat. Kromě moudrosti amerických Indiánů nás ovšem povede také moudrost Keltů a dalších národů. Název má ale ještě jednu symboliku: při práci ve škole budeme hledat své kořeny, posilovat je a rozšiřovat. Ne ovšem jen pro kořeny samé, ale proto, abychom mohli růst. Tak jako každý strom potřebuje kořeny, aby mohl růst vzhůru – a má-li je slabé, první větší vítr ho vyvrátí – tak i my, Malí Stromové, musíme nejprve zakořenit, abychom mohli bezpečně růst vzhůru ke Slunci.

V prvním ročníku výcviku vybudujeme strom svého života – kořeny, kmen a korunu – tak, abychom našli základní pevné body ve svém životě: odněkud pocházet, někam patřit a někam mířit. V závěru pak integrujeme, co jsme se naučili, abychom mohli přijmout sami sebe takové, jací jsme, a mohli sami sobě důvěřovat.

Ve druhém ročníku pak budeme bourat staré koncepty a postoje a transformovat vlastní vědomí, abychom dokázali najít pevné body sami v sobě. Zemřeme, abychom se opět narodili takoví, jací bychom chtěli a měli být, změníme své pojetí srdce, budeme pracovat s chaosem a řádem, prozkoumáme vlastní divokost, nespoutanost a kreativitu a nakonec opět vše integrujeme tak, abychom dokázali začít naplňovat tu nejkrásnější možnou představu o sobě.

Třetí ročník nás pak povede cestou od duality k jednotě, k projevení se v celistvosti a sounáležitosti s celkem, jako strůjce vlastního osudu v harmonii se silami, jež nás obklopují. Během všech tří ročníků se budeme také učit spolupracovat jako skupina, jako kmen, v němž má každý své místo, každý je pro něj stejně důležitý a každý za něj nese svůj díl zodpovědnosti. Budeme mapovat své ego a učit se, jak se jím nenechat ovládat, ale naopak z něj udělat dobrého služebníka, a jak překonávat sebedůležitost. Budeme hledat způsoby, jak nežít v iluzích ale v realitě, jak stopovat sám sebe i druhé. Použijeme šamanské techniky a rituály jako metodu sebepoznání a rozšiřování vědomí do oblasti nevědomí. Budeme pracovat s energií vlastní i energií entit kolem nás a naučíme se vyrovnávat energetickou nerovnováhu našich životů. Projdeme také řadou iniciačních rituálů a proděláme i několik Vision Questů (hledání vize).

 

Termíny setkání

V každém ročníku absolvují účastníci 5 setkání. Tři 3 až 5denní společná setkání svého kmene, dále letní 10denní rituál vision quest, kterého se účastní studenti všech ročníků Školy malého stromu. A pátým setkáním je absolvování vždy jednoho mého semináře doporučeného pro daný ročník. Toto setkání si účastníci vybírají z vypsaných termínů semináře a nemusí je absolvovat všichni ve stejném termínu. Ale doporučuji co nejdříve, protože s jejich učením budeme často pracovat. Kromě toho mají účastníci možnost se sami setkávat, pracovat s tím, co se naučili, a léčit se navzájem.

Termíny společných setkání pro rok 2023 brzy zveřejníme. Začátky prvních tří setkání jsou vždy v pátek od 18 hodin, místem konání je Praha nebo blízké okolí. Čtvrté setkání Vision Quest se koná někdy v červenci či srpnu (od čtvrtka do neděle dalšího týdne – 10 dní) – termín společně dohodneme na prvním setkání.

 

Cena a způsob platby

Lektorné za jeden ročník je 9 500 Kč. Částku můžete zaplatit najednou spolu s přihláškou nebo si ji v případě potřeby rozložit takto: nevratná záloha na kurz je 5 500 Kč a je splatná při podání přihlášky. Teprve platbou (celé částky nebo alespoň zálohy) je přihláška platná a účastník má rezervované místo v běhu. Doplatek 4 000 Kč je pak splatný nejpozději do 28. února 2023 buď hotově nebo na účet.

Dopravu, ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, seminární místnost a případné další náklady pak společně na začátku každého setkání.

Termín pro registraci nového ročníku je do 31. prosince 2022.

Počet lidí v ročníku je ale omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.

 

Přihlášení

Podmínkou přijetí do ŠMS je absolvování Kola života a semináře Posvátný kruh Medicine Wheel I.

 

Pokud se vám Škola malého stromu líbí a uvažujete o účasti, zadejte svůj email a my vám pošleme informace o následujícím ročníku (od ledna 2023) :

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a odběrem novinek.