buben a peroKapacita ročníku 2020 byla naplněna. Informace k ročníku 2021 brzy zveřejníme.

Většina šamanských seminářů u nás nabízí poznání šamanských technik práce a individuální zážitky, týkající se jednoho určitého tématu. Podstata šamanismu je ale v něčem úplně jiném. Šamanismus je především životní filosofie. Není to o těch vnějších, ale o vnitřních aspektech. Není to o nějakém hraní si na Indiány, dělání “zázraků” ani o hromadění síly. To podstatné a prvotní je změna vnímání všeho kolem nás (tedy i sebe sama) a učení se úctě ke všemu (tedy i k sobě samému) – prostě vztahy.

Chce-li se člověk vydat po šamanské cestě, nezbývá mu, než vyhledávat semináře, které mu nabídnou další kamínek do mozaiky toho, čemu říkáme šamanismus. Jednotlivé kamínky na sebe ale většinou nenavazují a propojení získaných znalostí a dovedností je leckdy velmi nesnadnou záležitostí. Proto vznikla pod názvem Škola Malého stromu koncepce tříletého šamanského výcviku.

Možná znáte knihu “Škola Malého Stromu” od Forresta Cartera. Používám tento název, abych projevil úctu ke zdrojům, z nichž budeme čerpat. Kromě moudrosti amerických Indiánů nás ovšem povede také moudrost Keltů a dalších národů. Název má ale ještě jednu symboliku: při práci ve škole budeme hledat své kořeny, posilovat je a rozšiřovat. Ne ovšem jen pro kořeny samé, ale proto, abychom mohli růst. Tak jako každý strom potřebuje kořeny, aby mohl růst vzhůru – a má-li je slabé, první větší vítr ho vyvrátí – tak i my, Malí Stromové, musíme nejprve zakořenit, abychom mohli bezpečně růst vzhůru ke Slunci.

V prvním ročníku výcviku vybudujeme strom svého života – kořeny, kmen a korunu – tak, abychom našli základní pevné body ve svém životě: odněkud pocházet, někam patřit a někam mířit. V závěru pak integrujeme, co jsme se naučili, abychom mohli přijmout sami sebe takové, jací jsme, a mohli sami sobě důvěřovat. Ve druhém ročníku pak budeme bourat staré koncepty a postoje a transformovat vlastní vědomí, abychom dokázali najít pevné body sami v sobě. Zemřeme, abychom se opět narodili takoví, jací bychom chtěli a měli být, změníme své pojetí srdce, budeme pracovat s chaosem a řádem, prozkoumáme vlastní divokost, nespoutanost a kreativitu a nakonec opět vše integrujeme tak, abychom dokázali začít naplňovat tu nejkrásnější možnou představu o sobě. Třetí ročník nás pak povede cestou od duality k jednotě, k projevení se v celistvosti a sounáležitosti s celkem, jako strůjce vlastního osudu v harmonii se silami, jež nás obklopují. Během všech tří ročníků se budeme také učit spolupracovat jako skupina, jako kmen, v němž má každý své místo, každý je pro něj stejně důležitý a každý za něj nese svůj díl zodpovědnosti. Budeme mapovat své ego a učit se, jak se jím nenechat ovládat, ale naopak z něj udělat dobrého služebníka, a jak překonávat sebedůležitost. Budeme hledat způsoby, jak nežít v iluzích ale v realitě, jak stopovat sám sebe i druhé. Použijeme šamanské techniky a rituály jako metodu sebepoznání a rozšiřování vědomí do oblasti nevědomí. Budeme pracovat s energií vlastní i energií entit kolem nás a naučíme se vyrovnávat energetickou nerovnováhu našich životů. Projdeme také řadou iniciačních rituálů a proděláme i několik Vision Questů (hledání vize).

Termíny setkání: V každém ročníku absolvují účastníci tři až čtyři 3 až 5denní setkání a jedno letní 10denní. Kromě toho mají možnost se sami setkávat, pracovat s tím, co se naučili, a léčit se navzájem. Na konkrétních termínech setkání se vždycky domlouváme tak, aby všichni mohli. Některá setkání budou víkendová (sobota a neděle, případně pátek večer), některá mohou být i delší (z důvodů náročnosti přechodových rituálů), od čtvrtečního večera do neděle. Některá budou v Praze, některá mimo Prahu.

Termín prvního setkání nového ročníku je 7.února (od 18 hodin) do 9. února 2020 (cca 20 hodin).

Cena a způsob platby: Lektorné za jeden ročník je 9 500 Kč. Částku můžete zaplatit najednou spolu s přihláškou nebo si ji v případě potřeby rozložit takto: nevratná záloha na kurz je 5 000 Kč a je splatná při podání přihlášky. Teprve platbou (celé částky nebo alespoň zálohy) je přihláška platná a účastník má rezervované místo v běhu. Při platbě zálohy 5000 Kč jsou doplatky 1500 Kč hrazeny vždy nejpozději před zahájením každého z prvních tří setkání daného ročníku.

Dopravu, ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, seminární místnost a případné další náklady pak společně na začátku každého setkání.

Podmínkou pro přijetí je absolvování Základního semináře Šamanská cesta u Ivo Musila. Termín pro registraci nového ročníku je do 31. ledna 2020.

Počet lidí v ročníku je ale omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.

Přihlášení: Přihlaste se prosím vyplněním registračního fromuláře níže.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
Potvrzení rezervace a platební údaje Vám zašleme během krátké doby po odeslání rezervace.