buben a pero

Aktuální ročník Školy malého stromu právě probíhá, nový cyklus začne od ledna 2024. Pokud chcete být informováni, až zveřejníme detaily k dalšímu ročníku, zadejte prosím svůj email dole do formuláře a my vám pošleme zprávu.

Škola malého stromu je tříletý výcvik, který navazuje na kurz Kolo života.  Absolvování Kola života je podmínkou pro přijetí do Školy malého stromu.

Lektoři: MUDr. Marcela Litovová a Ivo Musil

Škola Malého stromu (ŠMS) navazuje na Kolo života a významně jej rozšiřuje. Zatímco Kolo je zaměřené na práci s osobní minulostí, ŠMS míří na osobní budoucnost, na to, jak máme formovat své životy, abychom přestali být obětmi okolností a stali se strůjci svého osudu, abychom dokázali nacházet tu pro nás nejlepší cestu životem tak, aby se stal radostným a naplněným. Smyslem a cílem je, abychom nalezli a začali žít svou životní vizi, posvátný sen duše, své životní poslání a mohli tak plně realizovat potenciál 5. čakry.

Symbolika názvu je v souladu se třemi ročníky ŠMS. Každý strom má tři části: kořeny, kmen a korunu, kterým se budeme věnovat postupně ve třech ročnících výcviku. V 1. ročníku půjde o naše kořeny, z nichž můžeme vyrůstat, čili o to, někam patřit. Druhý ročník je zaměřený na kmen, na to, abychom mohli pevně stát ve svých životech a růst vzhůru, jak vyléčit to, co nám v tom brání, tedy především svá nemocná ega. Třetí ročník nám pak pomůže rozkošatit korunu našeho života a uvést do souladu obě roviny existence – materiální a spirituální, tedy posunout se z duality k jednotě, harmonii a celistvosti.

Termíny setkání v 1. ročníku

V každém ročníku absolvují účastníci 4 setkání. Tři společná setkání svého kmene a dále letní 10denní rituál vision quest, kterého se účastní studenti všech ročníků Školy malého stromu.

Pro ročník 2023 jsou termíny následující

  1.   27. – 29. ledna
  2.   24. – 26. března
  3.   12. – 14. května
  4.   desetidenní setkání od čtvrtka do neděle následující týden někdy v červenci nebo srpnu (na konkrétním termínu se dohodneme na prvním setkání – takže diáře s sebou!)

První tři setkání začínají vždy v pátek v 18 hodin a končí v neděli ve večerních hodinách. Ten konec závisí na tom, jak nám půjde práce od ruky, na délce vašich sdílení a množství dotazů. Čas si vyhraďte vždy do 20 hodin, i když věřím, že se nám bude dařit končit dříve. Tato tři setkání se budou konat u nás v Úvalech (adresa je K Úvalům 115, 250 82 Tuklaty, ale je to na kraji Úval). Čtvrté setkání bude v přírodě na Zuckerově mlýně poblíž Úterý v Západních Čechách.

Přihlášení

Podmínkou přijetí do ŠMS je absolvování Kola života a semináře Posvátný kruh Medicine Wheel I. Pokud jste Posvátný kruh Medicine Wheel ještě neabsolvovali, je možné přihlásit se na termín 13.-15. ledna 2023.

Termín pro registraci nového ročníku je do 24. prosince 2022.

Počet lidí v ročníku je ale omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.

Přihláška nabývá platnosti připsáním alespoň zálohy na účet, podle instrukcí níže.

Cena a způsob platby

Lektorné za první ročník je 11 800 Kč (z toho nevratná záloha 5 000 Kč). Částku je třeba zaplatit tak, aby byla připsána na náš účet do termínu uzávěrky, tedy nejpozději do 24. prosince 2022. Máte-li problém s úhradou lektorného najednou, můžete si rozdělit částku takto: nevratná záloha 5 000 Kč do výše uvedeného termínu a doplatek 6 800 Kč nejpozději do 26. ledna 2023.

V poplatku nejsou zahrnuty náklady na setkání (strava, doprava, pronájem seminární místnosti, ubytování, případně další náklady). Tyto položky hradí každý účastník sám. Pokud bude setkání u nás v Úvalech, je příspěvek na energie 450 Kč na osobu. Letní desetidenní setkání je finančně nejnáročnější, obvykle mezi 6 a 8 tisíci (včetně stravy).

Případné ukončení účasti ze strany účastníka nezakládá nárok na vrácení poplatku nebo jeho odpovídající části. Jednotlivá setkání na sebe navazují a není možné pokračovat v ŠMS, nezúčastníte-li se některého. Ani tyto případy  nezakládají nárok na vrácení poplatku nebo jeho odpovídající části.

 

Pokud se vám Škola malého stromu líbí a uvažujete o účasti v ročníku od ledna 2024, zadejte svůj email a my vám pošleme informace, až bude nový ročník vypsán :

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a odběrem novinek.