buben a pero

  • Lektoři: MUDr. Marcela Litovová a Ivo Musil

Škola malého stromu je tříletý výcvik, který navazuje na kurz Kolo života.  Absolvování Kola života je podmínkou pro přijetí do Školy malého stromu.

Většina šamanských seminářů u nás nabízí poznání šamanských technik práce a individuální zážitky, týkající se jednoho určitého tématu. Podstata šamanismu je ale v něčem úplně jiném. Šamanismus je především životní filosofie. Není to o těch vnějších, ale o vnitřních aspektech. Není to o nějakém hraní si na Indiány, dělání “zázraků” ani o hromadění síly. To podstatné a prvotní je změna vnímání všeho kolem nás (tedy i sebe sama) a učení se úctě ke všemu (tedy i k sobě samému) – prostě vztahy.

Chce-li se člověk vydat po šamanské cestě, nezbývá mu, než vyhledávat semináře, které mu nabídnou další kamínek do mozaiky toho, čemu říkáme šamanismus. Jednotlivé kamínky na sebe ale většinou nenavazují a propojení získaných znalostí a dovedností je leckdy velmi nesnadnou záležitostí. Proto vznikla pod názvem Škola Malého stromu koncepce tříletého šamanského výcviku.

Možná znáte knihu “Škola Malého Stromu” od Forresta Cartera. Používám tento název, abych projevil úctu ke zdrojům, z nichž budeme čerpat. Kromě moudrosti amerických Indiánů nás ovšem povede také moudrost Keltů a dalších národů. Název má ale ještě jednu symboliku: při práci ve škole budeme hledat své kořeny, posilovat je a rozšiřovat. Ne ovšem jen pro kořeny samé, ale proto, abychom mohli růst. Tak jako každý strom potřebuje kořeny, aby mohl růst vzhůru – a má-li je slabé, první větší vítr ho vyvrátí – tak i my, Malí Stromové, musíme nejprve zakořenit, abychom mohli bezpečně růst vzhůru ke Slunci.

V prvním ročníku výcviku vybudujeme strom svého života – kořeny, kmen a korunu – tak, abychom našli základní pevné body ve svém životě: odněkud pocházet, někam patřit a někam mířit. V závěru pak integrujeme, co jsme se naučili, abychom mohli přijmout sami sebe takové, jací jsme, a mohli sami sobě důvěřovat. Ve druhém ročníku pak budeme bourat staré koncepty a postoje a transformovat vlastní vědomí, abychom dokázali najít pevné body sami v sobě. Zemřeme, abychom se opět narodili takoví, jací bychom chtěli a měli být, změníme své pojetí srdce, budeme pracovat s chaosem a řádem, prozkoumáme vlastní divokost, nespoutanost a kreativitu a nakonec opět vše integrujeme tak, abychom dokázali začít naplňovat tu nejkrásnější možnou představu o sobě. Třetí ročník nás pak povede cestou od duality k jednotě, k projevení se v celistvosti a sounáležitosti s celkem, jako strůjce vlastního osudu v harmonii se silami, jež nás obklopují. Během všech tří ročníků se budeme také učit spolupracovat jako skupina, jako kmen, v němž má každý své místo, každý je pro něj stejně důležitý a každý za něj nese svůj díl zodpovědnosti. Budeme mapovat své ego a učit se, jak se jím nenechat ovládat, ale naopak z něj udělat dobrého služebníka, a jak překonávat sebedůležitost. Budeme hledat způsoby, jak nežít v iluzích ale v realitě, jak stopovat sám sebe i druhé. Použijeme šamanské techniky a rituály jako metodu sebepoznání a rozšiřování vědomí do oblasti nevědomí. Budeme pracovat s energií vlastní i energií entit kolem nás a naučíme se vyrovnávat energetickou nerovnováhu našich životů. Projdeme také řadou iniciačních rituálů a proděláme i několik Vision Questů (hledání vize).

 

Termíny setkání:

V každém ročníku absolvují účastníci 5 setkání. Tři 3 až 5denní společná setkání svého kmene, dále letní 10denní rituál vision quest, kterého se účastní studenti všech ročníků Školy malého stromu. A pátým setkáním je absolvování vždy jednoho mého semináře doporučeného pro daný ročník. Toto setkání si účastníci vybírají z vypsaných termínů semináře a nemusí je absolvovat všichni ve stejném termínu. Ale doporučuji co nejdříve, protože s jejich učením budeme často pracovat. Kromě toho mají účastníci možnost se sami setkávat, pracovat s tím, co se naučili, a léčit se navzájem.

Termíny společných setkání pro rok 2021 jsou následující. Začátky prvních tří setkání jsou od 18 hodin.

1. 22. – 24. ledna 2021
2. 19. – 21. března 2021
3. 14. – 16. května 2021
4. vision quest někdy v červenci (od čtvrtka do neděle druhý týden – 10 dní)

 

Cena a způsob platby:

Lektorné za jeden ročník je 9 500 Kč. Částku můžete zaplatit najednou spolu s přihláškou nebo si ji v případě potřeby rozložit takto: nevratná záloha na kurz je 5 000 Kč a je splatná při podání přihlášky. Teprve platbou (celé částky nebo alespoň zálohy) je přihláška platná a účastník má rezervované místo v běhu. Při platbě zálohy 5000 Kč je doplatek možné zaplatit buď najednou do začátku prvního setkání, nebo si platby můžete rozložit po 1 500 Kč vždy nejpozději před zahájením každého z prvních tří  setkání buď hotově nebo na účet.

Dopravu, ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, seminární místnost a případné další náklady pak společně na začátku každého setkání.

Termín pro registraci nového ročníku je do 30. prosince 2020.

Počet lidí v ročníku je ale omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.

 

Přihlášení: Přihlaste se prosím vyplněním registračního fromuláře níže.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
Potvrzení rezervace a platební údaje Vám zašleme během krátké doby po odeslání rezervace.