„Není důležité být mužem nebo ženou, je důležité být sám sebou.“

Matka Země

Lektoři: MUDr. Marcela Litovová a Ivo Musil

Kurz Kolo života je cyklus seminářů, během nějž postupně projdeme celým svým předchozím životem, abychom jej napravili a vyléčili a mohli tak začít být doopravdy sami sebou, autentičtí a skuteční. Kurz obsahově vychází z knihy Příroda a lidská duše amerického psychologa Billa Plotkina. Je určen všem dospělým, kteří chtějí být opravdu dospělí a žít naplněný a radostný život, ale i těm, kteří jako rodiče chtějí svým dětem dát to nejlepší do života.

Podle posvátného kruhu má život čtyři období – dětství, mládí, dospělost a stáří – a každé to období má dvě etapy, ke kterým přináleží vždy dva úkoly. Pokud je nenaplníme, nemůžeme v životě dozrát. Z vícera důvodů v naší západní kultuře dochází k tomu, že naprostá většina z nás nedokáže naplnit tyto úkoly a stát se dospělými, ale zůstáváme viset obvykle někde v etapě puberty, v lepším případě adolescence. Celá naše kultura je tím kulturou nezralou, pubertální, adolescentní. Její vliv zpětně působí zase na nás, coby rodiče, a my tak vychováváme opět nezralé děti, které tím nemají možnost stát se dospělými přirozenou cestou. Chceme-li změnit naši kulturu, máme jedinou šanci – začít měnit sami sebe, abychom mohli správně žít a vychovávat děti, které budou jednou vytvářet kulturu novou a lepší.

Celý kurz má šest částí, šest setkání, ve kterých postupně probereme a budeme léčit jednotlivá období života:

Před narozením (prenatální etapa) a před početím, kde probereme a zpracujeme témata a traumata, která nás zasáhla dřív, než jsme se oddělili od matky a vstoupili fyzicky sami do tohoto světa.
Dětství – a) rané dětství (Neviňátko v hnízdě), b) střední dětství (Průzkumník v zahradě)
Mládí – a) rané dospívání – puberta (Herec v oáze)
Mládí – b) pozdní dospívání – adolescence (Poutník v kokonu)
Dospělost – a) raná dospělost (Učedník u pramene), b) pozdní dospělost (Tovaryš v sadu)
Stáří / Zralost – a) rané stáří (Mistr v háji starších), b) pozdní stáří (Mudrc v horské jeskyni)

Kurz je pro uzavřenou skupinu, maximálně 10 lidí, protože jednotlivá setkání je nutné absolvovat ve správném pořadí – chceme-li vyléčit dospělost, je to možné pouze za předpokladu, že jsou zdravá období předchozí (před narozením, dětství i mládí).
Na jednotlivých setkáních se pokusíme naplnit úkoly jednotlivých etap, získat k nim přináležející dary (dovednosti, schopnosti, kvality), které budeme potřebovat v etapě následující, a bude-li to možné (některé rituály jsou náročnější na čas, prostor, podmínky), projdeme i přechodovými rituály do etapy další. Nebude-li to možné, bude tento rituál například za domácí úkol do příštího setkání, nebo dostanete tip jak a kde jím projít. Výsledkem celého kurzu by měl být návrat radosti, krásy a autenticity do našich životů, dozrání do etapy, ve které bychom se měli vzhledem k věku nacházet, nastavení správného vztahu k dětem a způsobu jejich výchovy, porozumění a nastavení toho, jak máme v současné životní etapě žít, abychom mohli dobře projít do etap dalších. Abychom se, až jednou budeme umírat, mohli ohlédnout zpátky a říct: „Byl to dobrý život! Stálo za to ho žít!“

Termíny setkání: Na konkrétních termínech setkání se vždycky domlouváme tak, aby všichni mohli. Jediným omezením je souvislost jednotlivých období s cyklem roku (jaro, léto, podzim, zima). Takže první setkání musí být v prosinci až únoru, druhé v březnu až půlce května, třetí a čtvrté na konci června až v září, páté v říjnu až v listopadu a šesté v lednu či únoru roku následujícího. Některá setkání budou víkendová (sobota a neděle, případně pátek večer), některá mohou být i delší (z důvodů náročnosti přechodových rituálů), například druhé setkání – dětství – bude od čtvrtečního večera do neděle. Některá budou v Praze, některá mimo Prahu.

Cena a způsob platby: Lektorné za celý kurz je 10 500 Kč. Částku můžete zaplatit najednou spolu s přihláškou nebo si ji v případě potřeby rozložit takto: nevratná záloha na kurz je 6 000 Kč a je splatná při podání přihlášky. Teprve platbou (celé částky nebo alespoň zálohy) je přihláška platná a účastník má rezervované místo v běhu. Při platbě zálohy 6000 Kč jsou doplatky 900 Kč vždy nejpozději před zahájením každého z prvních pěti setkání. Pokud některé setkání vynecháte, nemůžete pokračovat dál a peníze se nevrací.

Dopravu, ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, seminární místnost a případné další náklady pak společně na začátku každého setkání.

Podmínkou pro přijetí je absolvování Základního semináře Šamanská cesta u Ivo Musila. Termín pro registraci nového ročníku je do 31. října 2019.

Počet lidí v ročníku je omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.

Registrace: Přihlásit se můžete vyplněním registračního formuláře níže.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.
Potvrzení rezervace a platební údaje Vám zašleme během krátké doby po odeslání rezervace.