Ivo Musil

Koncem roku 1996 ke mně přišla psychospirituální krize a prožil jsem spontánní probuzení kundalini, aniž jsem tenkrát tušil, o co jde. Poté následovalo období hledání vlastní cesty ke spiritualitě a k sebepoznání. Učil jsem se pracovat s energiemi, kundalini, čakrami. V roce 2001 jsem se poprvé setkal se šamanismem a okamžitě jsem věděl, že je to moje cesta. Od té doby se učím od šamanů z celého světa.

Od roku 2006 vedu zážitkové šamanské semináře jednak pro ty, kteří se chtějí naučit šamansky pracovat či léčit – případně se stát šamany, ale především pro ty, kteří chtějí jít cestou sebepoznání a osobního rozvoje. Také vedu společně se svou ženou roční výcvik Kolo života a navazující tříletý výcvik v šamanismu Škola Malého stromu

Učím a praktikuji šamanské léčitelství a poradenství a vedu některé rituály (potní chýše, hledání životní vize…). Individuálně provázím klienty na doprovázených poutích, kdy prostřednictvím „zastavení se“ v životě, napojení na přírodu, rozhovoru i mlčení hledáme společně odpovědi na otázky, se kterými klient přichází. Poskytuji také poradenství a podporu ve složitých životních situacích na pomezí psychoterapie, koučingu, mentoringu a šamanismu. V tom mi pomáhá psychoterapeutický výcvik, kterým právě procházím.

Důraz kladu především na etiku spirituální práce, na práci s egem a hledání rovnováhy mezi materiální a spirituální rovinou bytí. Mým posláním je poskytovat lidem podporu k nalezení jejich vlastní cesty ke spiritualitě a dospělosti.

Podívejte se taky na rozhovor Iva s Karlem Šípem ve Všechnopárty nebo krátký dokument o Ivovi „O šamanismu i křesťanství“.

 


Jana Hanzlová (Kamínková)

V roce 2016 jsem absolvovala rituál Hledání vize, kde jsem se poprvé setkala s Ivem Musilem, který v rámci rituálu vedl obřady potní chýše. Dvoudenní setkání se zemí, oblohou, dešťem, sluncem, duhou, stromy, zvířaty i sama sebou mi ukázalo mé dávno zapomenuté silné spojení s Přírodou, s Matkou Zemí.  Byl to pro mě natolik hluboký zážitek, že jsem se rozhodla toto spojení oprašovat, oživovat, posilovat. Právě Ivem předáváná spiritualita a moudrost přírodních národů mi při hledání cesty zpět k  Přírodě hodně pomáhá. Prošla jsem tříletým výcvikem Škola malého stromu, účastním se rituálů i seminářů.

Již 15. rokem pracuji ve vzdělávání dospělých a tak se naše cesty s Ivem propojily nakonec i profesně. Pro Iva organizuji semináře, vymýšlíme spolu nové, pomáhám mu na akcích. Jak to nazval někdo z účastníků každoroční silvestrovské potní chýše, stala se ze mě asistentka šamana pro běžnou realitu:-) Z mého koníčka se tak stala má práce. Kterou zároveň naplňuji i svou životní vizi.

(Momentálně si dosytosti užívám mateřské dovolené:-)

 


Ales

Aleš Fodor

Moje cesta do hlubin sebe začala v roce 2014. Do té doby jsem životem procházel s tvrdě materialistickým pohledem na svět. Pak přišla velká krize a úplné zhroucení mého života, manželství, práce i názorových systémů. Tím začala cesta do temnoty a utrpení. Objížděl jsem všeliké semináře (Human Design, cesta do Indie, meditace, holotropní dýchání) a makal na sobě. Střídal jsem jednu nauku za druhou, až mě indická guru Shanti Maia jedinou větou nasměrovala jasným směrem. „Když kopeš studnu, nemůžeš kopat mělké díry na mnoha místech. Musíš kopat na jednom místě, dokud nenarazíš na vodu.“

Mou studnou se stal šamanismus. V roce 2017 jsem nastoupil do Školy malého stromu u Iva. Od té doby se neustále učím a hltám nové poznatky o sobě i o světě, především skrze vlastní zkušenosti a šamanské cesty. V roce 2019 jsem se stal Ivovým pomocníkem na seminářích, začal jsem se učit o vedení Vision Questů a potních chýší.

Od roku 2019 hraje v mém osobním rozvoji obrovskou roli život ve vznikající ekovesnici SpoluZemě Vrábsko, kterou pomáhám zakládat. Život ve společenství lidí zaměřených na opravdové hluboké vztahy je pro mě nepřetržitým seberozvojovým seminářem.

V životě mně nejvíc naplňují a těší okamžiky, kdy mohu podpořit jiného člověka na jeho cestě k sobě samému. Na cestě ke spokojenějšímu a naplněnějšímu životu. Proto jsem se vydal na cestu učení šamanismu, který mně samotnému tolik pomohl. Jsem poctěn, že mohu své zkušenosti a znalosti předávat dál.

 


Samuel

Samuel Kavi

V roce 2019 jsem u Iva absolvoval Základní seminář Šamanská cesta. Tomuto kroku předcházelo dlouhé těžké období, kdy mi vše připadalo zbytečné, nevěděl jsem, kdo jsem a kudy se v životě vydat. Pak jsem se dozvěděl o rituálu Hledání vize a ihned věděl, že jej chci absolvovat. Právě tento impulz mě zavedl na Ivovy semináře. Ve stejném roce jsem vstoupil do jednoletého kurzu Kolo života a hned v následujícím roce absolvoval svůj první rituál Hledání vize. Jeho síla mě překvapila – poprvé v životě jsem pocítil skutečnou podporu a láskyplné pobídnutí k tomu, abych se stal sám sebou, abych začal žít své dary.

Následovaly další semináře, vstoupil jsem do tříletého výcviku Škola malého stromu a stal se Ivovým asistentem. Již od prvního semináře jsem si uvědomil, že v šamanismu nacházím cosi důvěrně blízkého – že je to má cesta. Vydal jsem se po ní nejen k sobě, ale i k ostatním.

Věnuji se šamanskému léčení, poradenství a pořádám vlastní semináře. Při své práci využívám také techniku systemických konstelací. Pomáhám lidem nalézt a přijmout sebe sama, svoji jedinečnou krásu; provázím do zranitelnosti i síly, do ženy i muže v nás, do osobních i rodinných tabu a traumat, do temnoty, do divokosti a svobody. Vracím do života téma smrti a ukazuji, že dva protilehlé břehy vždy tvoří koryto jediné řeky.