Před časem byl Ivo Musil hostem Všechnopárty. S Karlem Šípem si povídali o změněném stavu vědomí, neobvyklé realitě i o tom, jak by se šamanem mohl stát třeba sám Karel Šíp.