S Ivem jsem v posledních pěti letech absolvovala možná desítku seminářů, setkání, potních chýší. Každé setkání je pro mě jako badatelská výprava. Mám naprostou jistotu, že se o sobě něco dozvím. Často nevím, jak jsme se do té hloubky dostali, ale jsme tam a Ivo je citlivým průvodcem. Ohromně mi pomohl zorientovat se ve svých pocitech, detekovat části mé osobnosti a pracovat s nimi.
Markéta Výborná

S Ivem se znám již asi 7 let. Vedeme spolu rituály Hledání vize. Za ta léta mohu pozorovat, jak se Ivo proměňuje. Z počátku byl šamanem, který měl dost jasný názor, jak věci mají být. Svůj pohled dokázal účastníkům sdělit i poměrně ostře. Postupně si u něj rozvíjí schopnost velkého naslouchání a samozřejmá laskavost. Cením si ho pro jeho velký přehled a zkušenost z práce s jinými než běžnými realitami. Nejvíce si ho ale cením pro jeho lidskost.
Jan František Bím
Průvodce osobním a firemním duchovním růstem

Velmi si cením toho, že Ivo dokáže velmi jednoduše a srozumitelně vysvětlovat jinak velice složité věci.
Ať již se jedná o úvodní seminář Šamanizmu, Vision Quest nebo třeba Smrt a umírání z pohledu šamanismu, vždy jsem oceňoval, že vše, co Ivo učí, je zážitkové, sebezkušenostní a probíhá v bezpečném prostředí. Po semináři se pak lehce stává, že odcházím s jiným pohledem na to, jak funguje svět okolo nás a my v něm.
Ondřej Karban

S Ivo Musilem jsem se potkal poprvé v roce 2010 a nedlouho po tomto setkání jsem nastoupil do školy malého stromu.
Škola malého stromu je tříletý výcvik inspirován moudrostí přírodních národů, kterým Ivo provází.
V tom roce jsem prožíval velmi těžké období – vrátil jsem se z protialkoholní léčebny v Bohnicích a bylo pro mě životně důležité změnit dosavadní způsob bytí.
Díky Ivově lidovému přiblížení a osvětlení přírodních moudrostí měla moje životní změna pro mě příjemnější průběh a také obrovský význam pro můj další život.
Na Ivově vedení mne nejvíc zaujalo že nevytváří závislost na svojí osobě, nestaví se do pozice “guru” bez kterého se svobodně nedokážu rozhodnout a mnohokrát mne nabádal, abych si jím předeslané informace ověřoval i z jiných zdrojů. Stejně tak promlouval i k ostatním. Rovněž se mi velice líbí že si Ivo uvědomuje, že i on sám jde po svojí životní cestě, že i on sám se také vyvíjí a “zraje”.
Nikdy se nechoval nadřazeně a povýšeně. A i když se občas z něj, stejně jako z mnohých dalších lidí, stal vztekloun, dokázal si to uvědomit a poté si o tom i promluvit.
Svým laskavým vedením mi dopomohl ke zvýšenému sebevědomí a znalosti své vlastní hodnoty. Což mi výrazné dopomohlo k vnímání svého vlastního těla, svého vlastního JÁ.
Díky Ivovi mám sám sebe víc rád a začal jsem víc věřit svým instinktům.
Děkuji Ti, Ivo.

Emil Melichar Výborný

S Ivem Musilem jsem se seznámila asi před 9 lety na základním semináři Šamanská cesta a od té doby se naše cesty spojují a proplétají, tak jak to v životě bývá, když si mají dva lidé co říci. Pro mne osobně byl nejlepší učitel na cestě laika do světa změněného stavu vědomí, neboli šamanského cestování do jiné reality. Dalším krokem byla tříletá Škola malého stromu a spousta doplňujících seminářů, které jsem navštívila. Chci touto cestou poděkovat za trpělivost, vytrvalost v učení a vedení.
Marie Kostihová