S Ivem jsem v posledních pěti letech absolvovala možná desítku seminářů, setkání, potních chýší. Každé setkání je pro mě jako badatelská výprava. Mám naprostou jistotu, že se o sobě něco dozvím. Často nevím, jak jsme se do té hloubky dostali, ale jsme tam a Ivo je citlivým průvodcem. Ohromně mi pomohl zorientovat se ve svých pocitech, detekovat části mé osobnosti a pracovat s nimi.
Markéta Výborná

„Absolvovala jsem s Ivem v krátké době tři semináře. Už na prvním (základním) jsem byla ohromena jasností a lidskou stránkou předávaného učení, které pro mě vychází z podstaty člověčenství, propojení všeho a všech. Zaujal mě název Spletené vlasy – Twisted Hair. Což je samo o sobě krásná symbolika. Kdo chce vědět víc, musí na základní seminář. 🙂
Další byly Medicine Wheel 1. a 2. V kruhu otevřených lidí jsem našla ne jen směr, jakým se dá velmi obohatit náš život, ale i bezpečný prostor pro sebepoznávání. Mám za sebou mnohé kruhy, kde se sdílelo. Všechny byly bezpečné, ale tady mě napadlo, že je tu ještě něco navíc. Nějaké spojení, jednota… Začít důvěřovat, otevřít se a darovat sami sebe. Obohatit sebe druhým a nabídnout mu obohacení námi… Učit se vyjadřovat, kdo opravdu jsem, hledat a nacházet svou podstatu. Kterou možná zase ztratím, ale už s tím, že jsem ji jednou nalezla a když se to stalo, mám se kam vracet. Cestu znám.
Uvědomění jednoty kruhu podporuje každá šamanská práce, kterou jsme dělali. Proto to je tak silné.
Vrchol přišel se závěrečným společným léčením, kdy jsme se stali každý jednou částí celku. Všichni jsme si „sáhli“ na to, jak na každém z nás záleží a bez každé jednotlivé části a jejich spolupráce nikdo nedojde k cíli. Celkový obraz je složený z malých částí a každý je nositelem jedné z nich. A až po spojení všech se ukáže celkový obraz. To bylo silné poznání, které mi došlo až po odpočinku. Léčení bylo opravdu i náročné…
Kombinace – šamanství, Ivo, Jana, otevřenost, která je jimi navozena, to všechno dohromady obrovsky podporuje změnu k tomu stát se sebe-vědomějším a tak i lepším člověkem.
Zkrátka je toho, co Ivo a Jana nabízejí, mnoho. Co nabízejí lidé, kteří se u Iva v kruzích scházejí.
Děkuji všem a těším se na další setkávání. Kdykoli, kdekoli…“
Romana K.

S Ivem se znám již asi 7 let. Vedeme spolu rituály Hledání vize. Za ta léta mohu pozorovat, jak se Ivo proměňuje. Z počátku byl šamanem, který měl dost jasný názor, jak věci mají být. Svůj pohled dokázal účastníkům sdělit i poměrně ostře. Postupně si u něj rozvíjí schopnost velkého naslouchání a samozřejmá laskavost. Cením si ho pro jeho velký přehled a zkušenost z práce s jinými než běžnými realitami. Nejvíce si ho ale cením pro jeho lidskost.
Jan František Bím
Průvodce osobním a firemním duchovním růstem

„Dary, které mi přineslo Kolo života, odkrývám ještě dnes. Marcela s Ivem mi poskytli bezpečné a laskavé prostředí, ve kterém jsem se dokázala podívat do tváře své minulosti, a zároveň vedení a podporu nezbytnou k tomu, abych se s ní dokázala usmířit a vykročit dál, novým směrem. Jsem také vděčná za „kmen“, který se v průběhu setkávání vytvořil, za neobyčejně hluboké a láskyplné vztahy, které mezi námi vznikly, za vzpomínky na společně prožité přechodové rituály; za to, že jsem v tak výjimečné společnosti mohla prožít tak intenzivní a transformační rok svého života.“
Lenka Daniševská

„Velmi si cením toho, že Ivo dokáže velmi jednoduše a srozumitelně vysvětlovat jinak velice složité věci.
Ať již se jedná o úvodní seminář Šamanizmu, Vision Quest nebo třeba Smrt a umírání z pohledu šamanismu, vždy jsem oceňoval, že vše, co Ivo učí, je zážitkové, sebezkušenostní a probíhá v bezpečném prostředí. Po semináři se pak lehce stává, že odcházím s jiným pohledem na to, jak funguje svět okolo nás a my v něm.“
Ondřej Karban

S Ivo Musilem jsem se potkal poprvé v roce 2010 a nedlouho po tomto setkání jsem nastoupil do školy malého stromu.
Škola malého stromu je tříletý výcvik inspirován moudrostí přírodních národů, kterým Ivo provází.
V tom roce jsem prožíval velmi těžké období – vrátil jsem se z protialkoholní léčebny v Bohnicích a bylo pro mě životně důležité změnit dosavadní způsob bytí.
Díky Ivově lidovému přiblížení a osvětlení přírodních moudrostí měla moje životní změna pro mě příjemnější průběh a také obrovský význam pro můj další život.
Na Ivově vedení mne nejvíc zaujalo že nevytváří závislost na svojí osobě, nestaví se do pozice „guru“ bez kterého se svobodně nedokážu rozhodnout a mnohokrát mne nabádal, abych si jím předeslané informace ověřoval i z jiných zdrojů. Stejně tak promlouval i k ostatním. Rovněž se mi velice líbí že si Ivo uvědomuje, že i on sám jde po svojí životní cestě, že i on sám se také vyvíjí a „zraje“.
Nikdy se nechoval nadřazeně a povýšeně. A i když se občas z něj, stejně jako z mnohých dalších lidí, stal vztekloun, dokázal si to uvědomit a poté si o tom i promluvit.
Svým laskavým vedením mi dopomohl ke zvýšenému sebevědomí a znalosti své vlastní hodnoty. Což mi výrazné dopomohlo k vnímání svého vlastního těla, svého vlastního JÁ.
Díky Ivovi mám sám sebe víc rád a začal jsem víc věřit svým instinktům.
Děkuji Ti, Ivo.

Emil Melichar Výborný

„S Ivem Musilem jsem se seznámila asi před 9 lety na základním semináři Šamanská cesta a od té doby se naše cesty spojují a proplétají, tak jak to v životě bývá, když si mají dva lidé co říci. Pro mne osobně byl nejlepší učitel na cestě laika do světa změněného stavu vědomí, neboli šamanského cestování do jiné reality. Dalším krokem byla tříletá Škola malého stromu a spousta doplňujících seminářů, které jsem navštívila. Chci touto cestou poděkovat za trpělivost, vytrvalost v učení a vedení.“
Marie Kostihová

 

K ebooku Svatojakubská pouť:
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za text Svatojakubské pouti. Velice oceňuji osobní příběh, který je akorát dlouhý ( většina lidí, když už něco osobního píše, tak se snaží sebeprezentovat a dát do textu maximum, což Vy ne!!!) – velmi osvěžující (mistr mlčí…..). Vyvážené popisy cesty a zážitky s duchovními vhledy a názory. Velká moudrost, kterou s Vámi sdílím a ke které člověk dospěje opravdu beze spěchu a postupně se odkrývající cestou životem. Ne vše lze pochopit v mládí a i já se těším na období života moudrosti (pro mne hezčí výraz pro stáří). Tu krásnou Vaši energii směním za finanční obnos, jež posílám na Váš účet. Sice  mnoho let pravidelně podporuji Salesiánské středisko mládeže v Praze Kobylisích a jednoho mladého úžasného violoncellistu, ale Vy jste mě velmi oslovil. Díky za to. Přeji nádherné předávání zkušeností a krásný život.
S láskou, úctou a vděčností,
Daniela