indiansky chlapec

„Tati a proč dáváme Velkému nešikovi vždycky kus našeho bizona, když on si nic neuloví?“ ptá se malý indián Bystré oko svého tatínka.
„To si dobře zapamatuj,“ odpovídá Tanec bizona. K dokonalosti, jednotě a harmonii potřebujeme všechny vlastnosti. I ty, které se nám nelíbí. Velký nešika na sebe vzal nešikovnost za celý kmen. On sám nedokáže nic ulovit, a ještě se při lovu nejspíš zraní. Nedokáže vyrobit zbraně ani týpí, ale právě proto, že na sebe vzal nešikovnost, já mohu být dobrým lovcem a Pevná ruka dobrým řemeslníkem. Proto si Nešiky vážíme a nosíme mu část svých úlovků nebo výrobků. Tak je náš kmen v rovnováze.„
„Opravdu? Takže nevadí, když já neumím mířit tak přesně jako Šťastná ruka?“ zeptal se Bystré oko trochu s úlevou.
„To se ještě naučíš,“ usmál se Tanec bizona. „A kdyby ne, nic se neděje. Pamatuj si, že harmonie může existovat jenom v celistvosti. Patří do ní to silné, i to slabé. Proto si važ i toho, v čem nevynikáš.“