pavucinaLegenda kmene Osage

Jednoho dne v lese lovil náčelník jednoho indiánského kmene. Chtěl svým lidem přinést symbol, který by jim dal život a sílu. Narazil na stopy obrovského jelena. Náčelník z toho byl velmi nadšený.

„Dědečku Jelene,“ řekl, „jistě se mi ukážeš. Staneš se symbolem mého lidu. Začal sledovat stopy. Jeho oči se nedívaly na nic jiného, když sledoval ty stopy, a běžel rychleji a rychleji lesem. Najednou vběhl přímo do obrovské pavoučí sítě, která byla zavěšená mezi stromy přes stezku. Když vstal, byl velmi naštvaný. Udeřil na pavouka, který seděl na okraji pavučiny. Ale pavouk uskočil z dosahu. Potom pavouk promluvil.

„Vnuku,“ řekl pavouk, „proč běháš lesem a díváš se při tom jenom a pouze na zem? “
Náčelník se cítil hloupě, ale musel pavoukovi odpovědět. „Sledoval jsem stopy velkého Jelena,“ řekl. „Hledám symbol síly pro svůj lid. “
„Já mohu být takovým symbolem,“ řekl pavouk.
„Jak ty bys mohl být symbolem síly? „řekl náčelník. „Jsi malý a slabý a ani jsem tě neviděl, když jsem následoval velkého Jelena.“
„Vnuku,“ řekl pavouk, „podívej se na mě. Jsem trpělivý. Dívám se a čekám. A potom všechny věci přijdou samy ke mně. Pokud se toto tví lidé naučí, budou opravdu silní. “

Náčelník uviděl, že je to opravdu tak. A tak se Pavouk stal jedním ze symbolů jeho lidu.