ŠAMANI.cz

stránky pro současný šamanismus v České republice

Kolo života
Motto: „Není důležité být mužem nebo ženou, je důležité být sám sebou.“
Matka Země

Lektoři: MUDr. Marcela Litovová a Ivo Musil

Kurz Kolo života je cyklus seminářů, během nějž postupně projdeme celým svým předchozím životem, abychom jej napravili a vyléčili a mohli tak začít být doopravdy sami sebou, autentičtí a skuteční. Kurz obsahově vychází z knihy Příroda a lidská duše amerického psychologa Billa Plotkina. Je určen všem dospělým, kteří chtějí být opravdu dospělí a žít naplněný a radostný život, ale i těm, kteří jako rodiče chtějí svým dětem dát to nejlepší do života.
Podle posvátného kruhu má život čtyři období – dětství, mládí, dospělost a stáří – a každé to období má dvě etapy, ke kterým přináleží vždy dva úkoly. Pokud je nenaplníme, nemůžeme v životě dozrát. Z vícera důvodů v naší západní kultuře dochází k tomu, že naprostá většina z nás nedokáže naplnit tyto úkoly a stát se dospělými, ale zůstáváme viset obvykle někde v etapě puberty, v lepším případě adolescence. Celá naše kultura je tím kulturou nezralou, pubertální, adolescentní. Její vliv zpětně působí zase na nás, coby rodiče, a my tak vychováváme opět nezralé děti, které tím nemají možnost stát se dospělými přirozenou cestou. Chceme-li změnit naši kulturu, máme jedinou šanci – začít měnit sami sebe, abychom mohli správně žít a vychovávat děti, které budou jednou vytvářet kulturu novou a lepší.

Celý kurz má šest částí, šest setkání, ve kterých postupně probereme a budeme léčit jednotlivá období života:
  • Před narozením (prenatální etapa) a před početím, kde probereme a zpracujeme témata a traumata, která nás zasáhla dřív, než jsme se oddělili od matky a vstoupili fyzicky sami do tohoto světa.
  • Dětství – a) rané dětství (Neviňátko v hnízdě), b) střední dětství (Průzkumník v zahradě)
  • Mládí – a) rané dospívání - puberta (Herec v oáze)
  • Mládi – b) pozdní dospívání - adolescence (Poutník v kokonu)
  • Dospělost – a) raná dospělost (Učedník u pramene), b) pozdní dospělost (Tovaryš v sadu)
  • Stáří / Zralost – a) rané stáří (Mistr v háji starších), b) pozdní stáří (Mudrc v horské jeskyni)
Kurz je pro uzavřenou skupinu, maximálně 10 lidí, protože jednotlivá setkání je nutné absolvovat ve správném pořadí – chceme-li vyléčit dospělost, je to možné pouze za předpokladu, že jsou zdravá období předchozí (před narozením, dětství i mládí).
Na jednotlivých setkáních se pokusíme naplnit úkoly jednotlivých etap, získat k nim přináležející dary (dovednosti, schopnosti, kvality), které budeme potřebovat v etapě následující, a bude-li to možné (některé rituály jsou náročnější na čas, prostor, podmínky), projdeme i přechodovými rituály do etapy další. Nebude-li to možné, bude tento rituál například za domácí úkol do příštího setkání, nebo dostanete tip jak a kde jím projít. Výsledkem celého kurzu by měl být návrat radosti, krásy a autenticity do našich životů, dozrání do etapy, ve které bychom se měli vzhledem k věku nacházet, nastavení správného vztahu k dětem a způsobu jejich výchovy, porozumění a nastavení toho, jak máme v současné životní etapě žít, abychom mohli dobře projít do etap dalších. Abychom se, až jednou budeme umírat, mohli ohlédnout zpátky a říct: „Byl to dobrý život! Stálo za to ho žít!“
Termíny setkání:
Na konkrétních termínech setkání se vždycky domlouváme tak, aby všichni mohli. Jediným omezením je souvislost jednotlivých období s cyklem roku (jaro, léto, podzim, zima). Takže první setkání musí být v lednu až únoru, druhé v březnu až půlce května, třetí a čtvrté na konci června až v září, páté v říjnu až v listopadu a šesté v lednu či únoru roku následujícího. Některá setkání budou víkendová (sobota a neděle, případně pátek večer), některá mohou být i delší (z důvodů náročnosti přechodových rituálů), například druhé setkání – dětství – bude od čtvrtečního večera do neděle. Některá budou v Praze, některá mimo Prahu.
Cena, způsob platby a přihlášky:
Lektorné za celý kurz je 9 500 Kč. Částku můžete zaplatit najednou spolu s přihláškou nebo si ji v případě potřeby rozložit takto:
  • nevratná záloha na kurz je 5 000 Kč a je splatná při podání přihlášky. Teprve platbou (celé částky nebo alespoň zálohy) je přihláška platná a účastník má rezervované místo v běhu
  • doplatky 900 Kč vždy nejpozději před zahájením každého z prvních pěti setkání
Dopravu, ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, seminární místnost a případné další náklady pak společně na začátku každého setkání. Pokud některé setkání vynecháte, nemůžete pokračovat dál a peníze se nevrací.
Přihlásit se můžete mailem nebo telefonicky Ivo Musilovi (ivo@samani.cz, +420 603 413 199) nejpozději do termínu uzávěrky (obvykle během listopadu), který naleznete vždy od října na tomto webu v aktualitách. Během začátku prosince si potom domluvíme termín prvního setkání, případně i dalších dvou.
Podmínkou pro přijetí je absolvování Základního semináře Šamanská cesta u Ivo Musila.
Pokud někdo nestihl říjnový termín základního semináře, bude mít ještě možnost jej absolvovat dodatečně v termínu 13. - 14. ledna 2018. Počet lidí v ročníku je ale omezen na 10, a jakmile bude naplněn, nebude již možné se přihlásit.