Aktuálně platné podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí do 20 osob, platné od 3. ledna 2021

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví: 

 

  • Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.*
  • Všichni přítomní musí mít po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech zakrytá ústa a nos respirátorem nejméně třídy FFP2 nebo nanorouškou či nanošátkem s garantovaným záchytem minimálně 94 % **

 


*Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb

V aktuálním znění zde, po změně zde. Nás se týká následující:

Zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (prokazování tzv. OTN).

 

**Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest

V aktuálním znění zde po změně zde. Nás se týká následující:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to (odst. 1. písm. e)) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.