Aktuálně platné podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí, platné od 1. března 2022

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví: 

 

**Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest

V aktuálním znění zde po změně zde. Nás se týká následující:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to (odst. 1. písm. e)) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.