ŠAMANI.cz

stránky pro současný šamanismus v České republice

Plánované akce:
Všichni, kteří mají z jakýchkoliv důvodů hluboko do kapsy, nechť se neostýchají požádat o slevu!
zobrazit   

Rituály:    (podrobnosti)
Potní chýše
Pro každého, kdo se chce s úctou a pokorou zúčastnit posvátného obřadu.
Kdy : so 24. března 2018 v 12:30 (podrobnosti)
Místo:  Mokrovraty (u Dobříše), www.ditevlese.cz
Potní chýše, inspirovaná rituály přírodních národů, především severoamerických Indiánů, je nesmírně silný očistný a léčivý posvátný obřad. Jeho původní význam spočíval v tom, že se setkáme s temnotou, která je v nás, pobudeme s ní, přijmeme ji a pak do ní přineseme světlo. Mnohem novější je pojetí potní chýše jako dělohy Matky Země, do které se vracíme, abychom se na závěr obřadu opět narodili. Které pojetí přijmete, je na každém z Vás, stejně jako to, co Vám osobně obřad přinese a jak ho budete vnímat. Pokaždé je totiž jiný a pro každého je jiný.
 
Rituály ročních období
Kdy : út 20. března 2018 v 18:00 (Jarní rovnodennost)
Místo:  Hoffmanův dvůr, www.hoffmanuv-dvur.cz
Pro Matku Zemi a její přírodu - tedy i nás, lidi - bylo od pradávna zásadní a určující střídání ročních období. Není tedy divu, že všechny kultury svým vlastním způsobem oslavovaly a uctívaly slunovraty a rovnodennosti. Většinou byly doprovázeny nějakými oběťmi, aby následující období bylo pro nás úspěšné, abychom přežili. I v dnešních časech nám uctění těchto přechodů může ve skutečnosti velmi pomoci s tím, zda naše životy budou v tom období následujícím radostné a naplněné.

Semináře:
  Keltský šamanismus  
Seminář je určen pro všechny, kteří mají alespoň základní dovednosti v šamanském cestování.
Datum:  10. - 11. března 2018 (So - Ne)   Fáze měsíce:   
Místo:  Praha
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Jana Kamínková, jana@samani.cz, +420 777 648 072
Cena:  2 600 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 2 200 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Seminář je úvodem do keltské spirituální a léčitelské tradice. Vychází z práce a seminářů Toma Cowana (www.riverdrum.com), který se věnuje keltské spiritualitě jako uznávaný historik i jako šaman. Na semináři se seznámíme s keltským energetickým systémem, setkáme se osobně s jejich bohy, naučíme se některým způsobům léčení a pokusíme se nalézt vlastní cestu ke stavu harmonie, který Keltové nazývali ‚an síth‘.
Začátek je v sobotu v 10 hodin.

Na seminář si vezměte: pohodlné oblečení, šátek na zakrytí očí, karimatku nebo deku, abyste si během semináře mohli sednout a lehnout, domácí obuv, psací potřeby a – pokud máte – buben a chřestidlo.
 
Základní seminář Šamanská cesta  
Datum:  17. - 18. března 2018 (So - Ne)   Fáze měsíce:   
Místo:  Mariánské Lázně
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Marie Kostihová, mariekostihova@seznam.cz, +420 724 030 995
Cena:  2 600 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 2 200 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Šamanismus je nejstarší metoda použití změněných stavů vědomí pro léčení a řešení problémů. Účastníci semináře se bez komplikovaných rituálů nejprve naučí za pomoci bubnů a chřestidel vstupovat do změněného stavu vědomí a rozšířit své vnímání i na tu část reality, kterou běžně nevnímáme a říkáme jí proto neobvyklá. Získají zkušenosti kontaktu se svými prvními přirozenými spojenci – silovým zvířetem a učitelem a začnou poznávat topologii této reality (Horní a Dolní svět). Na semináři se také naučí několik šamanských rituálů, s jejichž pomocí mohou pomáhat sami sobě i svým blízkým. Seznámí se také se základy filozofie přírodních národů, s jejich vnímáním a pojetím světa a bytí. Získají zkušenost s komunikací s bytostmi, které označujeme v naší kultuře za neživé a vědomě s nimi naváží vztahy.
Seminář je zážitkový; vše, co se naučíme, vyzkoušíme také hned v praxi a získáme tak osobní zkušenost, která je podstatou šamanismu.
Začátek je v sobotu v 10 hodin.

Na seminář si vezměte: pohodlné oblečení, šátek přes oči, karimatku nebo deku, abyste si během semináře mohli sednout a lehnout, domácí obuv, psací potřeby, úplně obyčejný kámen zhruba velikosti grapefruitu a – pokud máte – buben a chřestidlo.
 
Čtyři živly  - Oheň
Datum:  24. - 25. března 2018 (So - Ne)   Fáze měsíce:   
Místo:  Mokrovraty (u Dobříše), www.ditevlese.cz , mapa
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Jana Kamínková, jana@samani.cz, +420 777 648 072
Cena:  1 200 Kč (při platbě alespoň 14 dní předem 1 000 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Každý ze 4 živlů má své vlastnosti a projevy v tomto světě a každý reprezentuje i jeden ze 4 typů energie člověka. Oheň a vzduch jsou mužské energie, země a voda ženské. V cyklu 4 setkání se postupně naučíme vnímat jednotlivé živly tak, abychom jim porozuměli a jejich prostřednictvím porozuměli sobě samým i našim vztahům.
Součástí každého setkání je i obřad potní chýše, kde se všechny 4 živly setkávají v jednotě, aby nás podpořily, léčily nás a pomohly nám najít to, co zrovna potřebujeme. Aktivní účast na obřadu (pobyt v potní chýši) není povinná, přítomnost při obřadu (venku) je důležitou součástí semináře.
První část cyklu se zabývá ohněm. Oheň spojuje dvě polarity – ničivou a tvořivou. Dokáže spálit, co už v životě nepotřebujeme, i nás zapálit pro novou ideu, přináší poznání a inspiraci. Oheň nám dává světlo a teplo, symbolizuje duši a osvícení. Energie ohně napomáhá změnám, novým počátkům, volbě. Oheň je spojen s energií muže otce. Pro jeden z rituálů si s sebou přivezte nějaký předmět, který charakterizuje (je symbolem) tu část vašeho dosavadního života, které se chcete vzdát, odložit ji, aby mohlo přijít něco nového. K tomuto předmětu byste měli mít hluboký vztah a měl by vám být drahý.
Začátek je v sobotu v 12:30 hodin, konec očekáváme v neděli ve večerních hodinách.

A nezapomeňte, prosím, minimálně 4 dny před obřadem/seminářem žádný alkohol ani jiné omamné látky a - je-li to možné - vyhněte se také sexu!

Na seminář si vezměte: oblečení k ohni, oblečení na ven (budeme venku za každého počasí), pohodlné oblečení dovnitř, karimatku nebo deku (abyste si během semináře mohli sednout a lehnout), domácí obuv, šátek na zakrytí očí, psací potřeby a – pokud máte – buben a chřestidlo.
Na obřad potní chýše si vezměte: oblečení do chýše (muži šortky, ženy šaty nebo sukně a trička tak, aby byla zakrytá ramena a kolena), 2 ručníky a jídlo na feast (hostinu), který je součástí obřadu, a bude z toho, co přineseme - podrobnosti viz Rituály -> Potní chýše.

Popis cesty: Po Strakonické na Dobříš, kde je odbočka na Mokrovraty 6 km. V Mokrovratech první odbočka vlevo, po 100 m opět vlevo po polní cestě asi 500 m až k lesu, kde už uvidíte stát jurtu. Přespání v jurtě ve vlastním spacáku na vlastní karimatce je možné za příspěvek 150 Kč/noc. Příspěvek za nocleh je možné si po dohodě s majitelkou také odpracovat - drobné zahradní a úklidové práce na pozemku apod.
 
Medicine Wheel I+II  
Seminář je vhodný i pro ty, kteří dosud nemají žádnou zkušenost se šamanismem.
Datum:  30. března - 2. dubna 2018 (Pá - Po)   Fáze měsíce:     
Místo:  Praha
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Jana Kamínková, jana@samani.cz, +420 777 648 072
Cena:  5 400 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 4 800 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Mayové, Aztékové a Toltékové, Keltové a Vikingové, Navahové a Lakotové… Pradávné kultury z různých časů a různých míst… A přece i oni mají něco společného… Před mnoha staletími se setkali, aby společně vložili veškerou svoji moudrost a znalosti do jednoho velkého poselství – tajemného učení, které nám předali přes propast věků. Součástí tradice Twisted Hairs, kterou společně založili a která se dochovala do dneška, je i učení o posvátném kruhu síly Medicine Wheel.
Kruh nám srozumitelným způsobem ukazuje vztahy a souvislosti mezi námi a okolním světem i to, jak spolu souvisí jednotlivé naše části, vlastnosti, postoje, a co dělat, aby spolu spolupracovaly v harmonii a k našemu prospěchu, místo aby nám ztěžovaly život a přivolávaly problémy. Toto starobylé učení je dokonalým "popisem jsoucna" a umožňuje porozumět nám samým i našim životům. Pokud máme problémy třeba v partnerských vztazích nebo se nám nedaří v zaměstnání, jsme chudí nebo nemocní, ukáže nám Medicine Wheel, proč tomu tak je a jak to změnit. Práce s ním je velmi podobná původním šamanským technikám, na jejichž základě Bert Hellinger vytvořil systemické konstelace a znalost konstelací významně doplňuje, i sám o sobě může nahradit.
První dva dny se budeme učit pracovat s posvátným kruhem a jeho 4 hlavními směry, které nejvíce ovlivňují, jak se nám v životě daří.Probereme 4 části člověka a jejich funkce, podíváme se na pojetí a význam srdce a naučíme se, jak číst energetické tělo klienta. Zaměříme se na dva ženské a dva mužské aspekty kruhu a podíváme se, jak k nim přistupují v tradičních šamanských kulturách. Ukážeme si v Medicine Wheelu, proč většina z nás má problémy s partnerskými vztahy a jak to změnit, a v neposlední řadě také jak vztahy správně ukončovat. Projdeme Kruh života – průběh života, jak by měl vypadat podle Medicine Wheelu obecně a jak z pohledu muže a ženy. Seznámíme se také s konceptem Pěti štítů, které každý člověk má a které ovlivňují, jakým způsobem vnímáme svět a jak se k němu vztahujeme.
Důraz v první části semináře je kladen na mužské a ženské role a principy a na vztahy mezi nimi. Po absolvování dokážeme porozumět tomu, co se s námi v životě děje, a naplnit naše životy radostí.
Ve zbývajících dvou dnech přidáme ke svým znalostem 4 vedlejší směry, které bývají někdy nazývané Nekonečný kruh Hvězdné panny či Kruh osobního rozvoje a zásadně ovlivňují to, jakým způsobem se bude náš život dále ubírat a zda dosáhneme naplnění našeho posvátného snu, toho, proč jsme tu, proč se naše duše narodila do konkrétního fyzického těla. Probereme 20 základních sil Universa a 20 čaker, které se vztahují ke všem 8 směrům. Použijeme Medicine Wheel, abychom vytvořili léčebný kruh a naučíme se, jak zrcadlit léčenou osobu uprostřed kruhu.
V druhé části semináře je kladen důraz na to, jak můžeme Medicínský kruh používat pro léčení a pro hledání odpovědí na otázky a řešení problémů jak ve skupině, tak i jako jednotlivci.
Začátek je v pátek (svátek) v 10 hodin.

Ti, kteří již absolvovali seminář Medicine Wheel I se mohou přidat na druhou část v neděli ráno v 10 hodin. V takovém případě pro ně platí cena 3 200 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 2 700 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu.

Na seminář si vezměte: pohodlné oblečení, karimatku nebo deku, abyste si během semináře mohli sednout a lehnout, domácí obuv, psací potřeby a – pokud máte – buben a chřestidlo.
 
Medicine Wheel II  
Podmínkou účasti je absolvování semináře Medicine Wheel I.
Datum:  1. - 2. dubna 2018 (Ne - Po)   Fáze měsíce:   
Místo:  Praha
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Jana Kamínková, jana@samani.cz, +420 777 648 072
Cena:  3 200 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 2 700 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Mayové, Aztékové a Toltékové, Keltové a Vikingové, Navahové a Lakotové… Pradávné kultury z různých časů a různých míst… A přece i oni mají něco společného…
Před mnoha staletími se setkali, aby společně vložili veškerou svoji moudrost a znalosti do jednoho velkého poselství – tajemného učení, které nám předali přes propast věků. Součástí tradice Twisted Hairs, kterou společně založili a která se dochovala do dneška, je i učení o posvátném kruhu síly Medicine Wheel.
Kruh nám srozumitelným způsobem ukazuje vztahy a souvislosti mezi námi a okolním světem i to, jak spolu souvisí jednotlivé naše části, vlastnosti, postoje, a co dělat, aby spolu spolupracovaly v harmonii a k našemu prospěchu, místo aby nám ztěžovaly život a přivolávaly problémy. Toto starobylé učení je dokonalým "popisem jsoucna" a umožňuje porozumět nám samým i našim životům. Pokud máme problémy třeba v partnerských vztazích nebo se nám nedaří v zaměstnání, jsme chudí nebo nemocní, ukáže nám Medicine Wheel, proč tomu tak je a jak to změnit. Práce s ním je velmi podobná původním šamanským technikám, na jejichž základě Bert Hellinger vytvořil systemické konstelace a znalost konstelací významně doplňuje, i sám o sobě může nahradit.
Na semináři přidáme ke svým znalostem základních 4 směrů další 4 vedlejší směry, které nejvíce ovlivňují to, jak se budeme v životě rozvíjet. Budeme procvičovat navázání vztahu s těmito směry a jejich kvalitami. Tyto 4 vedlejší směry bývají někdy nazývané Nekonečný kruh Hvězdné panny či Kruh osobního rozvoje a zásadně ovlivňují to, jakým způsobem se bude náš život dále ubírat a zda dosáhneme naplnění našeho posvátného snu, toho, proč jsme tu, proč se naše duše narodila do konkrétního fyzického těla. Probereme 20 základních sil Universa a 20 čaker, které se vztahují ke všem 8 směrům. Použijeme Medicine Wheel, abychom vytvořili léčebný kruh a naučíme se, jak zrcadlit léčenou osobu uprostřed kruhu. Naučíme se, jak číst energetické tělo léčeného, jak splétat to jedno vlákno života, které zrcadlíme, s vlákny ostatních sedících v kruhu k vytvoření jednoho zrcadla, které odhaluje, soucítí, pak vede a transformuje.
Na tomto semináři je kladen důraz na to, jak můžeme Medicínský kruh používat pro léčení a pro hledání odpovědí na otázky a řešení problémů jak ve skupině, tak i jako jednotlivci. S doplněním našich znalostí o 4 vedlejší směry získáváme kompletní obraz posvátného učení Medicine Wheel tradice Twisted Hairs a budeme tak schopni velmi silným způsobem léčit nemoci a problémy svoje i druhých lidí.
Začátek je v neděli v 10 hodin.

Na seminář si vezměte: pohodlné oblečení, karimatku nebo deku, abyste si během semináře mohli sednout a lehnout, domácí obuv, psací potřeby a – pokud máte – buben a chřestidlo.
 
Základní seminář Šamanská cesta  
Datum:  7. - 8. dubna 2018 (So - Ne)   Fáze měsíce:   
Místo:  Praha
Lektor:  Ivo Musil
Info a přihlášky:  Jana Kamínková, jana@samani.cz, +420 777 648 072
Cena:  2 600 Kč (při platbě aspoň 14 dní předem 2 200 Kč) a ti, kteří u mě absolvovali alespoň 2 semináře, mají 10% slevu
Šamanismus je nejstarší metoda použití změněných stavů vědomí pro léčení a řešení problémů. Účastníci semináře se bez komplikovaných rituálů nejprve naučí za pomoci bubnů a chřestidel vstupovat do změněného stavu vědomí a rozšířit své vnímání i na tu část reality, kterou běžně nevnímáme a říkáme jí proto neobvyklá. Získají zkušenosti kontaktu se svými prvními přirozenými spojenci – silovým zvířetem a učitelem a začnou poznávat topologii této reality (Horní a Dolní svět). Na semináři se také naučí několik šamanských rituálů, s jejichž pomocí mohou pomáhat sami sobě i svým blízkým. Seznámí se také se základy filozofie přírodních národů, s jejich vnímáním a pojetím světa a bytí. Získají zkušenost s komunikací s bytostmi, které označujeme v naší kultuře za neživé a vědomě s nimi naváží vztahy.
Seminář je zážitkový; vše, co se naučíme, vyzkoušíme také hned v praxi a získáme tak osobní zkušenost, která je podstatou šamanismu.
Začátek je v sobotu v 10 hodin.

Na seminář si vezměte: pohodlné oblečení, šátek přes oči, karimatku nebo deku, abyste si během semináře mohli sednout a lehnout, domácí obuv, psací potřeby, úplně obyčejný kámen zhruba velikosti grapefruitu a – pokud máte – buben a chřestidlo.